- -
 - -
-25%
730-11-77 , 310-11-77, 880-11-77, 320-11-77
,

+375  
              " " 11,2 .
     VISA      MasterCard      iPay
28 2017 .
""
3 2017 .

FW400E FLENNOR -

E-mail:
:
:
:
FLENNORFLENNOR    / FW400E
FLENNOR / FW400E:
/ / , .  
FLENNOR / FW400E l=400mm cit/dac/frd/maz/mer/nis/opl/pgt/ren/toy/vol/vw () / 0 . 3,36
FLENNOR / FW400E l=400mm cit/dac/frd/maz/mer/nis/opl/pgt/ren/toy/vol/vw () / 8 . 5,28
:
/
33 (907A) / 1.5 (AR 30734) 105 ../77  V4 01/1990   04/1993
33 (907A) / 1.5 i.e (AR 30751) 97 ../71  V4 01/1990   09/1994
33 (907A) / 1.5 i.e. (907A2A) (AR 30750) 101 ../74  V4 07/1990   08/1991
33 (907A) / 1.7 16V (907.A1B) (AR 30746) 137 ../101  V4 01/1990   03/1992
33 (907A) / 1.7 16V (907.A1C) (AR 30747) 129 ../95  V4 01/1990   09/1994
33 (907A) / 1.7 16V (907.A1C) (AR 30747) 132 ../97  V4 01/1990   03/1992
33 (907A) / 1.7 16V 4x4 (907.A1G) (AR 30747) 129 ../95  V4 01/1990   09/1994
33 (907A) / 1.7 16V 4x4 (907.A1G) (AR 30747) 132 ../97  V4 01/1990   09/1994
33 (907A) / 1.7 i.e. 4x4 (AR 30736, AR 30737) 107 ../79  V4 01/1990   03/1992
33 (907A) / 1.8 TD (907A5) (VM 96 A) 84 ../62  V3 07/1990   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.4 i.e. (AR 30755) 88 ../65  V4 06/1991   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.4 i.e. (AR 30755) 90 ../66  V4 06/1991   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.5 i.e (AR 30751) 97 ../71  V4 01/1990   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 16V (AR 30746) 137 ../101  V4 01/1990   03/1992
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 16V (907.B1G) (AR 30747) 132 ../97  V4 01/1990   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 16V (907.B1G) (AR 30747) 129 ../95  V4 01/1990   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 16V 4x4 (907.B1H) (AR 30747) 132 ../97  V4 01/1990   03/1992
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 16V 4x4 (907.B1H) (AR 30747) 129 ../95  V4 01/1990   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 i.e. (907.B1A) (AR 30736, AR 30737) 107 ../79  V4 01/1990   03/1992
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 i.e. (907.B1A) (AR 30737) 105 ../77  V4 04/1992   09/1994
33 Sport Wagon (907B) / 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) (AR 30736, AR 30737) 107 ../79  V4 01/1990   03/1992
/
80 Avant (8C, B4) / 1.9 TD (AAZ) 75 ../55  V4 09/1991   12/1994
80 Avant (8C, B4) / 1.9 TDI (1Z) 90 ../66  V4 07/1992   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.0 (ABT) 90 ../66  V4 07/1992   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.0 E (ABK) 115 ../85  V4 07/1992   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.0 E 16V (ACE) 140 ../103  V4 02/1993   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.3 E (NG) 133 ../98  V5 07/1992   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.6 (ABC) 150 ../110  V6 07/1992   01/1996
80 Avant (8C, B4) / 2.8 (AAH) 174 ../128  V6 09/1991   01/1996
80 Avant (8C, B4) / RS2 quattro (P1) (ADU) 315 ../232  V5 03/1994   05/1995
/
METRO / 1.0 (99 H) 41 ../30  V4 10/1980   04/1990
METRO / 1.0 (99 H) 45 ../33  V4 10/1980   04/1990
METRO / 1.0 Surf HLE (99 HA65P) 48 ../35  V4 10/1980   04/1990
METRO / 1.3 (12 HA83AA) 69 ../51  V4 10/1980   04/1990
METRO / 1.3 (12 H996AA) 71 ../52  V4 10/1980   12/1985
METRO / 1.3 (12 HL) 63 ../46  V4 10/1980   12/1983
METRO / 1.3 L,HLE,S (12 H ) 60 ../44  V4 10/1980   04/1990
METRO / 1.3 Surf (XF) (12 HC21AA) 60 ../44  V4 11/1985   04/1990
METRO / 1.3 Turbo (12 HA85AA) 90 ../66  V4 10/1983   04/1990
/
PT CRUISER (PT_) / 1.6 (EJD) 116 ../85  V4 11/2001
PT CRUISER (PT_) / 2.2 CRD (EDJ) 121 ../89  V4 03/2002
VOYAGER III / 2.4 (EDZ) 147 ../108  V4 02/2000
VOYAGER III / 2.5 CRD (ENC) 141 ../105  V4 02/2000
VOYAGER III / 2.8 CRD (ENR) 150 ../110  V4 06/2004
VOYAGER III / 3.3 (EGA) 174 ../128  V6 02/2000
VOYAGER III / 3.8 (EGH) 218 ../160  V6 02/2000
VOYAGER III / 3.8 AWD (EGH) 218 ../160  V6 02/2000
/
AX (ZA-_) / 1.3 Sport (M4A) 95 ../70  V4 04/1987   12/1988
AX (ZA-_) / 1.4 GTi (KFZ (TU3FJ2)) 94 ../69  V4 06/1991   12/1996
AX (ZA-_) / 1.4 GTi (KFZ (TU3FJ2)) 100 ../74  V4 06/1991   12/1992
AX (ZA-_) / 1.4 GTi (KFY (TU3FJ2)) 90 ../66  V4 08/1991   12/1996
AX (ZA-_) / 10 (CDY (TU9M)) 45 ../33  V4 07/1986   12/1998
AX (ZA-_) / 10 (CDZ (TU9M)) 50 ../37  V4 02/1987   12/1998
AX (ZA-_) / 10 E (C3A) 41 ../30  V4 12/1986   12/1988
AX (ZA-_) / 11 (HDZ (TU1M), H1B) 60 ../44  V4 09/1986   12/1997
AX (ZA-_) / 11 (H1A, H1B) 54 ../40  V4 12/1986   04/1994
AX (ZA-_) / 11 4x4 (H1A) 54 ../40  V4 06/1991   07/1992
AX (ZA-_) / 11 KAT (HAZ (TU1CP)) 54 ../40  V4 09/1988   12/1989
AX (ZA-_) / 14 (KAY (TU3CP)) 60 ../44  V4 12/1986   12/1988
AX (ZA-_) / 14 (KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z)) 75 ../55  V4 04/1987   04/1997
AX (ZA-_) / 14 (K2B, K2A) 85 ../62  V4 01/1988   12/1992
AX (ZA-_) / 14 (K1F) 67 ../49  V4 06/1988   12/1989
AX (ZA-_) / 14 4x4 (KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z)) 75 ../55  V4 08/1991   12/1996
AX (ZA-_) / 14 D (K9A (TUD3)) 52 ../38  V4 09/1988   06/1992
AX (ZA-_) / 14 D (K9Y (TUD3Y)) 50 ../37  V4 08/1991   12/1997
AX (ZA-_) / 15 D (VJY (TUD5)) 54 ../40  V4 08/1994   12/1997
AX (ZA-_) / 15 D (VJZ (TUD5)) 58 ../43  V4 08/1994   12/1997
CX I (MA) / 2000 (M20-616) 102 ../75  V4 09/1974   05/1979
CX I (MA) / 2000 (829 A5) 106 ../78  V4 06/1979   08/1985
CX I (MA) / 2200 (M22-617) 112 ../82  V4 09/1974   07/1976
CX I (MA) / 2200 D (M22-621) 67 ../49  V4 10/1975   02/1979
CX I (MA) / 2400 (M23-623) 116 ../85  V4 08/1976   06/1980
CX I (MA) / 2400 (M23-639) 120 ../88  V4 05/1980   05/1982
CX I (MA) / 2400 GTi (M23-622) 131 ../96  V4 06/1977   06/1982
CX I (MA) / 2400 GTi (M23-622) 128 ../94  V4 06/1977   06/1982
CX I (MA) / 25 D Turbo (M25-648) 95 ../70  V4 04/1983   08/1985
CX I (MA) / 25 GTi Turbo 2 (M25-662) 166 ../122  V4 06/1984   08/1985
CX I (MA) / 25 TRi (M25-659) 136 ../100  V4 07/1983   08/1985
CX I (MA) / 2500 D (M25-629) 75 ../55  V4 02/1978   06/1982
CX I Break (MA) / 2000 (M20-616) 102 ../75  V4 09/1975   05/1979
CX I Break (MA) / 2000 (829 A5) 106 ../78  V4 06/1979   08/1985
CX I Break (MA) / 2200 D (M22-621) 67 ../49  V4 08/1976   02/1979
CX I Break (MA) / 2400 (M23-623) 116 ../85  V4 08/1976   06/1980
CX I Break (MA) / 2400 (M23-639) 120 ../88  V4 05/1980   05/1982
CX I Break (MA) / 2400 GTi (M23-622) 128 ../94  V4 07/1982   06/1983
CX I Break (MA) / 25 TRI (M25-659) 136 ../100  V4 07/1983   08/1985
CX I Break (MA) / 2500 D (M25-629) 75 ../55  V4 02/1978   08/1985
CX I Break (MA) / 2500 D Turbo (M25-648) 95 ../70  V4 04/1983   08/1985
CX II / 20 RE (829 A5) 106 ../78  V4 08/1985   12/1992
CX II / 22 TRS (J6T A500) 113 ../83  V4 07/1985   12/1992
CX II / 22 TRS (J6T A500) 115 ../85  V4 07/1985   07/1989
CX II / 25 D (M25-660) 73 ../54  V4 08/1985   12/1992
CX II / 25 D Turbo (M25-648) 95 ../70  V4 08/1985   12/1986
CX II / 25 D Turbo (M25-669) 120 ../88  V4 01/1987   12/1992
CX II / 25 GTi (M25-668) 121 ../89  V4 05/1986   12/1992
CX II / 25 GTi Turbo 2 (M25-662) 166 ../122  V4 08/1985   12/1992
CX II / 25 GTi Turbo 2 (M25-667) 156 ../115  V4 09/1986   12/1992
CX II / 25 TRi (M25-659) 136 ../100  V4 08/1985   12/1992
CX II Break / 20 (829 A5) 106 ../78  V4 08/1985   08/1986
CX II Break / 22 TRS (J6T A500) 113 ../83  V4 07/1985   12/1992
CX II Break / 22TRS (J6T A500) 115 ../85  V4 07/1985   07/1989
CX II Break / 25 D (M25-660) 73 ../54  V4 05/1986   12/1992
CX II Break / 25 D Turbo 2 (M25-669) 120 ../88  V4 01/1987   12/1992
CX II Break / 25 i (M25-668) 121 ../89  V4 05/1986   12/1992
CX II Break / 25 TRI (M25-659) 136 ../100  V4 08/1985   12/1992
EVASION (22, U6) / 1.8 (LFZ (XU7JP)) 99 ../73  V4 05/1997   07/2002
EVASION (22, U6) / 1.9 TD (D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF)) 90 ../66  V4 11/1994   07/2002
EVASION (22, U6) / 2.0 (RFU (XU10J2/C)) 121 ../89  V4 06/1994   07/2002
EVASION (22, U6) / 2.0 16V (RFV (XU10J4R)) 132 ../97  V4 05/1998   04/2000
EVASION (22, U6) / 2.0 16V (RFN (EW10J4)) 136 ../100  V4 05/2000   07/2002
EVASION (22, U6) / 2.0 HDI (RHZ (DW10ATED)) 109 ../80  V4 08/1999   07/2002
EVASION (22, U6) / 2.0 Turbo C.T. (RGX (XU10J2TE)) 147 ../108  V4 06/1994   07/2002
EVASION (22, U6) / 2.1 TD (P8C (XUD11BTE)) 109 ../80  V4 05/1996   07/2002
GS / 1.0 (G10/612) 54 ../40  V4 09/1970   09/1977
GS / 1.1 (G11/631) 54 ../40  V4 09/1977   06/1980
GS / 1.1 (G11/631) 57 ../42  V4 09/1977   07/1981
GS / 1.2 (G12/612, G12/611) 58 ../43  V4 04/1973   06/1979
GS / A 1.3 (G13/646, G13/625) 65 ../48  V4 09/1979   07/1986
GS / X 2 (G12/619) 63 ../46  V4 09/1975   07/1979
GS Break / 1.0 (G10) 54 ../40  V4 07/1971   09/1977
GS Break / 1.1 (G11/631) 54 ../40  V4 09/1977   06/1980
GS Break / A 1.2 (G12/611, G12/612) 58 ../43  V4 04/1973   06/1979
GS Break / A 1.3 (G13/646, G13/625) 65 ../48  V4 09/1979   07/1986
GS Break / A Spezial (G11/631) 57 ../42  V4 07/1980   05/1982
XANTIA Break (X2) / 1.8 i (LFX (XU7JB)) 90 ../66  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 1.8 i 16V (LFY (XU7JP4)) 110 ../81  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 1.9 SD (DHW (XUD9SD)) 75 ../55  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 1.9 Turbo D (D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF)) 90 ../66  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 2.0 HDI 109 (RHZ (DW10ATED)) 109 ../80  V4 02/1999   04/2003
XANTIA Break (X2) / 2.0 HDI 90 (RHY (DW10TD)) 90 ../66  V4 03/1999   04/2003
XANTIA Break (X2) / 2.0 i 16V (RFV (XU10J4R)) 132 ../97  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) 147 ../108  V4 01/1998   04/2003
XANTIA Break (X2) / 2.1 Turbo D 12V (P8C (XUD11BTE)) 109 ../80  V4 01/1998   02/1999
XANTIA Break (X2) / 3.0 V6 (XFZ (ES9J4)) 190 ../140  V6 01/1998   04/2003
XM (Y3) / 2.0 i (RFZ (XU10J2)) 121 ../89  V4 05/1989   06/1994
XM (Y3) / 2.0 i (RDZ (XU10MZ)) 107 ../79  V4 05/1989   04/1994
XM (Y3) / 2.0 i Turbo (RGY (XU10J2TE/Z)) 141 ../104  V4 09/1992   06/1994
XM (Y3) / 2.1 D 12V (P9A (XUD11A)) 82 ../60  V4 05/1989   06/1994
XM (Y3) / 2.1 TD 12V (PJZ (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), P8A (XUD11ATE)) 109 ../80  V4 05/1989   06/1994
XM (Y3) / 3.0 V6 (SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z)) 167 ../123  V6 05/1989   06/1994
XM (Y3) / 3.0 V6 24V (UKZ (ZPJ4/Z), SKZ (ZPJ4/Z)) 200 ../147  V6 07/1990   06/1994
XM (Y4) / 2.0 i 16V (RFV (XU10J4R)) 132 ../97  V4 05/1994   10/2000
XM (Y4) / 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) 147 ../108  V4 05/1994   10/2000
XM (Y4) / 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE), PJZ (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), P8A (XUD11ATE)) 109 ../80  V4 05/1994   10/2000
XM (Y4) / 2.5 TD (THY (DK5ATE)) 129 ../95  V4 05/1994   10/2000
XM (Y4) / 3.0 V6 (SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z)) 167 ../123  V6 05/1994   10/2000
XM (Y4) / 3.0 V6 (XFZ (ES9J4)) 190 ../140  V6 04/1997   10/2000
XM (Y4) / 3.0 V6 24V (UKZ (ZPJ4/Z), SKZ (ZPJ4/Z)) 200 ../147  V6 05/1994   10/2000
XM Break (Y3) / 2.0 i (RFZ (XU10J2)) 121 ../89  V4 11/1991   04/1994
XM Break (Y3) / 2.0 i (Y3A) (XU102C, RDZ (XU10MZ)) 107 ../79  V4 11/1991   04/1994
XM Break (Y3) / 2.0 Turbo (RGY (XU10J2TE/Z)) 141 ../104  V4 09/1992   04/1994
XM Break (Y3) / 2.1 D 12V (P9A (XUD11A)) 82 ../60  V4 11/1991   04/1994
XM Break (Y3) / 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE), PJZ (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), P8A (XUD11ATE)) 109 ../80  V4 11/1991   04/1994
XM Break (Y3) / 3.0 V6 (SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z)) 167 ../123  V6 11/1991   04/1994
XM Break (Y4) / 2.0 i 16V (RFV (XU10J4R)) 132 ../97  V4 05/1994   10/2000
XM Break (Y4) / 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z)) 147 ../108  V4 05/1994   10/2000
XM Break (Y4) / 2.1 D12 (P9A (XUD11A)) 82 ../60  V4 07/1994   06/1996
XM Break (Y4) / 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE), PJZ (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE)) 109 ../80  V4 05/1994   10/2000
XM Break (Y4) / 2.5 TD (THY (DK5ATE)) 129 ../95  V4 05/1994   10/2000
XM Break (Y4) / 3.0 V6 (UFZ (ZPJ/Z), SFZ (ZPJ/Z)) 167 ../123  V6 05/1994   10/2000
XM Break (Y4) / 3.0 V6 (XFZ (ES9J4)) 190 ../140  V6 04/1997   10/2000
/
1300 / 1.3 (810-02/-99) 54 ../40  V4 12/1972   05/1983
1310 (U, X) / 1.3 (810-02/-99) 54 ../40  V4 05/1983
/
ULYSSE (220) / 1.8 (220.BB5) (LFW) 99 ../73  V4 05/1997   08/2002
ULYSSE (220) / 1.9 TD (220AH5) (DHX (XUD9TF/L)) 90 ../66  V4 02/1995   08/2002
ULYSSE (220) / 2.0 (220.AC5) (RFU (XU10J2C)) 121 ../89  V4 06/1994   08/2002
ULYSSE (220) / 2.0 16V (RFV) 132 ../97  V4 05/1998   09/2000
ULYSSE (220) / 2.0 16V (RFN) 136 ../100  V4 09/2000   08/2002
ULYSSE (220) / 2.0 JTD (RHZ) 109 ../80  V4 10/1999   08/2002
ULYSSE (220) / 2.0 Turbo (220.AD5) (RGX (XU10J2CTE)) 147 ../108  V4 06/1994   08/2002
ULYSSE (220) / 2.1 TD (P8C) 109 ../80  V4 03/1996   10/1999
/
FIESTA I (GFBT) / 0.9 (TKW, TKA) 40 ../29  V4 05/1976   08/1983
FIESTA I (GFBT) / 0.9 (TLA) 45 ../33  V4 05/1976   08/1983
FIESTA I (GFBT) / 1.1 (GLA) 53 ../39  V4 05/1976   08/1983
FIESTA I (GFBT) / 1.1 (WFBT) (GLW) 55 ../40  V4 02/1981   08/1983
FIESTA I (GFBT) / 1.3 (J3E) 66 ../49  V4 08/1977   08/1983
FIESTA I (GFBT) / 1.6 XR2 (L3E) 84 ../62  V4 08/1981   08/1983
FIESTA II (FBD) / 1.1 (FBD) (GSH) 49 ../36  V4 05/1986   02/1989
FIESTA II (FBD) / 1.6 XR2 (FBD) (LUB) 97 ../71  V4 04/1984   02/1989
FIESTA III (GFJ) / 1.0 (TLB) 45 ../33  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.1 (GUE, GUD) 55 ../40  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.1 (G6A) 50 ../37  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.3 (JBC) 60 ../44  V4 03/1989   12/1992
FIESTA III (GFJ) / 1.3 KAT (J6B) 60 ../44  V4 05/1991   01/1997
FIESTA III (GFJ) / 1.4 (FUJ, FUG) 73 ../54  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.4 (F6E) 71 ../52  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.4 KAT (F4A) 73 ../54  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.6 (LUH) 88 ../65  V4 01/1989   01/1994
FIESTA III (GFJ) / 1.6 i 16V (L1G) 88 ../65  V4 01/1994   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.6 Turbo (FBJT) (LHA) 131 ../96  V4 03/1990   10/1992
FIESTA III (GFJ) / 1.6 XR2i (LJC) 110 ../81  V4 03/1989   01/1994
FIESTA III (GFJ) / 1.6 XR2i (LJD) 103 ../76  V4 03/1989   03/1993
FIESTA III (GFJ) / 1.8 16V (RDB) 105 ../77  V4 02/1992   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.8 D (RTC, RTG, RTD) 60 ../44  V4 03/1989   12/1995
FIESTA III (GFJ) / 1.8 XR2i 16V (RQC) 130 ../96  V4 02/1992   12/1995
FIESTA (FVD) / 1.0 (TKB) 45 ../33  V4 08/1983   11/1989
FIESTA (FVD) / 1.8 D (FVJ) (RTC, RTG, RTD) 60 ../43  V4 03/1989   12/1995
FIESTA (WFVT) / 1.0 (WFVT) (TKA) 40 ../29  V4 10/1977   11/1986
GALAXY (WGR) / 1.9 TDI (ANU, 1Z, AHU) 90 ../66  V4 03/1995
GALAXY (WGR) / 1.9 TDI (AVG, AFN) 110 ../81  V4 08/1997   04/2000
GALAXY (WGR) / 2.0 i (ZVSA, NSE) 116 ../85  V4 11/1995
GALAXY (WGR) / 2.3 16V (E5SA, Y5B) 146 ../107  V4 01/1997
GALAXY (WGR) / 2.8 i V6 (AMY, AAA) 174 ../128  V6 11/1995   04/2000
GALAXY (WGR) / 2.8 i V6 4x4 (AMY, AAA) 174 ../128  V6 04/1996   04/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_) (D3FA) 75 ../55  V4 08/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_) (ABFA) 100 ../74  V4 08/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_) (F3FA) 86 ../63  V4 08/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) (FIFA) 125 ../92  V4 08/2002
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (E5FC, E5FA) 146 ../107  V4 04/2001
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (D2FB, D2FE, D2FA) 90 ../66  V4 01/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (D4FA) 120 ../88  V4 01/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (F4FA) 75 ../55  V4 01/2000
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 TDCi (H9FA) 137 ../101  V4 03/2004
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 TDdi (D4FA) 120 ../88  V4 08/2000   08/2003
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 TDE (DOFA) 125 ../92  V4 07/2001
TRANSIT c / (FM_ _, FN_ _) / 2.4 TDE (FXFA) 115 ../85  V4 03/2004
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (D3FA) 75 ../55  V4 08/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (ABFA) 100 ../74  V4 08/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (F3FA) 86 ../63  V4 08/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) (FIFA) 125 ../92  V4 08/2002
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) (E5FC, E5FA) 146 ../107  V4 08/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) (D2FA, D2FB, D2FE) 90 ../66  V4 01/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) (F4FA) 75 ../55  V4 01/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) (D4FA) 120 ../88  V4 01/2000
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 TDCi (H9FA) 137 ../101  V4 03/2004
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 TDdi (D4FA) 120 ../88  V4 08/2000   08/2003
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 TDdi (D2FE) 90 ../66  V4 10/2001   03/2006
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 TDE (FXFA) 115 ../85  V4 03/2004
TRANSIT (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) / 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) (DOFA) 125 ../92  V4 07/2001
TRANSIT (FA_ _) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (D3FA) 75 ../55  V4 08/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (ABFA) 100 ../74  V4 08/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (F3FA) 86 ../63  V4 08/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.0 TDCi (FIFA) 125 ../92  V4 08/2002
TRANSIT (FA_ _) / 2.3 (E5FA) 145 ../107  V4 03/2001   03/2006
TRANSIT (FA_ _) / 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) (E5FC, E5FA) 146 ../107  V4 04/2001
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (D2FB, D2FE, D2FA) 90 ../66  V4 01/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (D4FA) 120 ../88  V4 01/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (F4FA) 75 ../55  V4 01/2000
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 TDCi (H9FA) 137 ../101  V4 03/2004
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 TDdi (D4FA) 120 ../88  V4 08/2000   08/2003
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 TDE (DOFA) 125 ../92  V4 07/2001
TRANSIT (FA_ _) / 2.4 TDE (FXFA) 115 ../85  V4 03/2004
/
POLONEZ I / 1.5 (AA) 75 ../55  V4 10/1977   08/1988
POLONEZ I / 1.6 (CB) 87 ../64  V4 08/1986   08/1988
POLONEZ II / 1.5 (AA) 75 ../55  V4 08/1988   08/1992
POLONEZ II / 1.6 (CB) 87 ../64  V4 08/1988   08/1992
POLONEZ III / 1.4 i 16V (Rover K16 DOHC) 103 ../76  V4 09/1992
POLONEZ III / 1.9 D (XUD 9A) 69 ../51  V4 09/1992
/
ACCORD I (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SY) (EL, EG) 80 ../59  V4 01/1978   09/1983
ACCORD I Hatchback (SJ, SY) / 1.6 L/EX (SJ, SY) (EL) 80 ../59  V4 01/1979   09/1983
ACCORD III (CA4, CA5) / 2.0 EX (CA5) (A20A2) 106 ../78  V4 11/1985   05/1989
ACCORD III Aerodeck (CA5) / 2.0 EX (A20A1) 102 ../75  V4 10/1987   12/1989
ACCORD III Aerodeck (CA5) / 2.0 EX (CA5) (A20A1) 103 ../76  V4 10/1987   12/1989
ACCORD III Aerodeck (CA5) / 2.0 EXi (CA5) (A20A4) 122 ../90  V4 11/1985   12/1987
ACCORD III Aerodeck (CA5) / 2.0 EXi (CA5) (A20A3) 116 ../85  V4 10/1987   12/1989
QUINTET (SU) / 1.6 EX (EL) 80 ../59  V4 02/1980   12/1984
/
H-1 (KMF) / 2.4 (G4CS) 112 ../82  V4 10/1997
H-1 (KMF) / 2.4 4WD (G4CS) 112 ../82  V4 10/1997
H-1 (KMF) / 2.5 D (D4BB) 78 ../57  V4 10/1997
H-1 (KMF) / 2.5 TD (D4BH) 99 ../73  V4 10/1999   11/2001
H-1 (KMF) / 2.5 TD (D4BH) 101 ../74  V4 11/2001
H-1 / 2.4 (G4CS) 112 ../82  V4 03/2000
H100 (P) / 2.4 (G4CS) 122 ../90  V4 07/1993   03/2000
H100 (P) / 2.4 (G4CS) 114 ../84  V4 01/1997   03/2000
H100 (P) / 2.5 D (D4BA, D4BX) 75 ../55  V4 07/1993   12/1994
H100 (P) / 2.5 D (D4BB) 78 ../57  V4 12/1994   03/2000
H100 (P) / 2.5 TD (D4BF) 80 ../59  V4 07/1993   03/2000
PONY / 1.5 (G4DJ, G15B) 72 ../53  V4 10/1985   09/1989
PONY / 1.5 (G4DJ, G15B) 72 ../53  V4 10/1985   09/1989
STAREX (H1) / 2.4 (G4CS) 112 ../82  V4 06/1997
STAREX (H1) / 2.4 4WD (G4CS) 112 ../82  V4 02/1998
/
SPORTAGE (K00) / 2.0 i 16V (FE (16 V)) 128 ../94  V4 10/1999   08/2003
SPORTAGE (K00) / 2.0 i 16V 4WD (FE (16 V)) 128 ../94  V4 04/1994   08/2003
SPORTAGE (K00) / 2.0 i 4WD (FE ) 95 ../70  V4 04/1994   08/1999
SPORTAGE (K00) / 2.0 TD 4WD (RF) 83 ../61  V4 10/1997   08/2003
/
ZETA (220) / 2.0 16V (220AL5) (RFV) 132 ../97  V4 05/1998   07/2000
ZETA (220) / 2.0 JTD (RHZ) 109 ../80  V4 04/2000   09/2002
ZETA (220) / 2.0 JTD (220AN5) (RHW) 109 ../80  V4 09/1999   09/2002
ZETA (220) / 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (RGX) 147 ../108  V4 05/1995   09/2002
ZETA (220) / 2.1 TD (220AJ5) (P 8 C) 109 ../80  V4 05/1996   09/1999
/
RX (MCU_) / 3.3 (3MZ-FE) 232 ../171  V6 04/2003
/
323 C IV (BG) / 1.3 (B3E) 67 ../49  V4 09/1989   07/1994
323 C IV (BG) / 1.6 (B6E) 84 ../62  V4 09/1989   06/1991
323 C IV (BG) / 1.6 16V (B6 ) 88 ../65  V4 03/1991   10/1994
323 C IV (BG) / 1.7 D (PN54) 56 ../41  V4 08/1989   07/1994
323 C IV (BG) / 1.8 16V (BP31, BP22) 140 ../103  V4 09/1989   03/1993
323 C IV (BG) / 1.8 16V GT (BP (DOHC)) 128 ../94  V4 09/1989   03/1993
323 C V (BA) / 1.3 16V (B3 (16V)) 73 ../54  V4 08/1994   09/1998
323 C V (BA) / 1.5 16V (Z5-DE ) 88 ../65  V4 08/1994   09/1998
323 C V (BA) / 1.8 16V (BP-ZE) 114 ../84  V4 08/1994   09/1998
323 F IV (BG) / 1.6 (B6E) 84 ../62  V4 09/1989   06/1991
323 F IV (BG) / 1.6 16V (B6 ) 88 ../65  V4 03/1991   10/1994
323 F IV (BG) / 1.8 16V (BP) 103 ../76  V4 08/1989   07/1994
323 F IV (BG) / 1.8 16V (BP31) 140 ../103  V4 09/1989   03/1993
323 F IV (BG) / 1.8 16V GT (BP (DOHC)) 128 ../94  V4 08/1989   07/1994
323 P V (BA) / 1.3 16V (B3 (16V)) 73 ../54  V4 10/1996
323 P V (BA) / 1.5 16V (Z5-DE ) 88 ../65  V4 10/1996
323 P V (BA) / 2.0 D (RF1G) 71 ../52  V4 10/1996
626 III Station Wagon (GV) / 1.8 (F8) 88 ../65  V4 01/1988   03/1992
626 III Station Wagon (GV) / 2.0 (FE) 90 ../66  V4 10/1988   09/1997
626 III Station Wagon (GV) / 2.0 12V (FE (12V)) 110 ../81  V4 09/1987   01/1990
626 III Station Wagon (GV) / 2.0 16V (FE Kat. (16V)) 140 ../103  V4 01/1988   03/1992
626 III Station Wagon (GV) / 2.0 D (RFG5) 82 ../60  V4 11/1994   09/1997
626 III Station Wagon (GV) / 2.0 D Comprex (RF-CX) 75 ../55  V4 05/1993   11/1996
626 III Station Wagon (GV) / 2.2 12V (F2 ) 115 ../85  V4 03/1989   11/1996
626 III Station Wagon (GV) / 2.2 12V 4WD (F2L1, F2 ) 116 ../85  V4 05/1991   11/1992
/
E-CLASS (S210) / E 200 T (210.235) (M 111.942) 136 ../100  V4 06/1996   08/2000
E-CLASS (S210) / E 200 T Kompressor (210.245) (M 111.947) 186 ../137  V4 06/1997   03/2003
E-CLASS (S210) / E 200 T Kompressor (210.248) (M 111.957) 163 ../120  V4 08/2000   03/2003
E-CLASS (S210) / E 220 T CDI (210.206) (OM 611.961) 143 ../105  V4 07/1999   03/2003
E-CLASS (S210) / E 230 T (210.237) (M 111.970) 150 ../110  V4 06/1996   06/1997
E-CLASS (S210) / E 240 T (210.261) (M 112.911) 170 ../125  V6 06/1997   03/2003
E-CLASS (S210) / E 240 T (210.262) (M 112.914) 170 ../125  V6 08/2000   03/2003
E-CLASS (S210) / E 250 T D (210.210) (OM 605.912) 113 ../83  V5 06/1996   07/1999
E-CLASS (S210) / E 250 T Turbo-D (210.215) (OM 605.962) 150 ../110  V5 06/1997   07/1999
E-CLASS (S210) / E 270 T CDI (210.216) (OM 612.961) 170 ../125  V5 07/1999   03/2003
E-CLASS (S210) / E 280 T (210.263) (M 112.921) 204 ../150  V6 12/1996   03/2003
E-CLASS (S210) / E 280 T 4-matic (210.281) (M 112.921) 204 ../150  V6 12/1996   03/2003
E-CLASS (S210) / E 290 T Turbo-D (210.217) (OM 602.982) 129 ../95  V5 06/1996   07/1999
E-CLASS (S210) / E 300 T Turbo-D (210.225) (OM 606.962) 177 ../130  V6 12/1996   07/1999
E-CLASS (S210) / E 320 T (210.265) (M 112.941) 224 ../165  V6 12/1996   03/2003
E-CLASS (S210) / E 320 T 4-matic (210.282) (M 112.941) 224 ../165  V6 12/1996   03/2003
E-CLASS (S210) / E 320 T CDI (210.226) (OM 613.961) 197 ../145  V6 07/1999   03/2003
E-CLASS (S210) / E 420 T (210.272) (M 119.985) 279 ../205  V8 06/1996   06/1997
E-CLASS (S210) / E 430 T (210.270) (M 113.940) 279 ../205  V8 06/1997   03/2003
E-CLASS (S210) / E 430 T 4-matic (210.283) (M 113.940) 279 ../205  V8 05/1999   03/2003
E-CLASS (S210) / E 55 T AMG (210.274) (M 113.980) 354 ../260  V8 08/1997   03/2003
KOMBI (S123) / 200 T (M 102.920) 109 ../80  V4 11/1980   11/1985
KOMBI (S123) / 200 T (123.280) (M 102.939) 101 ../74  V4 11/1980   11/1985
KOMBI (S123) / 230 T (123.083) (M 115.954) 109 ../80  V4 09/1977   03/1980
KOMBI (S123) / 230 TE (123.283) (M 102.980) 136 ../100  V4 04/1980   11/1985
KOMBI (S123) / 240 T D (OM 616.912) 65 ../48  V4 09/1977   02/1979
KOMBI (S123) / 240 T D (123.183) (OM 616.912) 72 ../53  V4 03/1979   12/1985
KOMBI (S123) / 250 T (123.086) (M 123.921) 129 ../95  V6 05/1978   10/1979
KOMBI (S123) / 250 T (123.086) (M 123.921) 140 ../103  V6 05/1978   08/1982
KOMBI (S123) / 280 TE (123.093) (M 110.988) 185 ../136  V6 09/1977   11/1985
KOMBI (S123) / 300 T D (123.190) (OM 617.912) 80 ../59  V5 09/1977   10/1985
KOMBI (S123) / 300 T D (123.190) (OM 617.912) 88 ../65  V5 03/1979   11/1985
KOMBI (S123) / 300 T Turbo-D (123.193) (OM 617.952) 125 ../92  V5 10/1980   11/1985
VIANO (W639) / 3.0 CDI (OM 642.990) 204 ../150  V6 03/2006
VIANO (W639) / 3.2 (M 112.951) 190 ../140  V6 09/2003
VIANO (W639) / 3.2 (M 112.951) 218 ../160  V6 09/2003
VIANO (W639) / 3.7 (M 112.976) 231 ../170  V6 06/2004
VIANO (W639) / CDI 2.2 (OM 646.982) 150 ../110  V4 09/2003
VIANO (W639) / CDI 2.2 (OM 646.982) 109 ../80  V4 09/2003
VIANO (W639) / CDI 2.2 4-matic (OM 646.982) 109 ../80  V4 07/2005
VIANO (W639) / CDI 2.2 4-matic (OM 646.982) 150 ../110  V4 07/2005
VITO (W639) / 109 CDI 2.2 (OM 646.983) 88 ../65  V4 09/2003
VITO (W639) / 109 CDI 2.2 4x4 (OM 646.981) 95 ../70  V4 09/2007
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 (OM 646.982) 109 ../80  V4 09/2003
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 (OM 646.982) 116 ../85  V4 09/2007
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 4x4 (OM 646.982) 109 ../80  V4 09/2007
VITO (W639) / 115 CDI 2.2 (OM 646.982) 150 ../110  V4 09/2003
VITO (W639) / 115 CDI 2.2 4x4 (OM 646.982) 150 ../110  V4 09/2007
VITO (W639) / 119 (M 112.951) 190 ../140  V6 09/2003
VITO (W639) / 120 CDI (OM 642.990) 204 ../150  V6 09/2007
VITO (W639) / 122 (M 112.951) 218 ../160  V6 09/2003
VITO (W639) / 123 (M 112.976) 231 ../170  V6 06/2004
VITO (W639) / 109 CDI 2.2 (OM 646.983) 88 ../65  V4 09/2003
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 (OM 646.982) 109 ../80  V4 09/2003
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 (OM 646.982) 116 ../85  V4 09/2007
VITO (W639) / 111 CDI 2.2 4x4 (OM 646.982) 109 ../80  V4 09/2007
VITO (W639) / 115 CDI 2.2 (OM 646.982) 150 ../110  V4 09/2003
VITO (W639) / 115 CDI 2.2 4x4 (OM 646.982) 150 ../110  V4 09/2007
VITO (W639) / 119 3.2 (M 112.951) 190 ../140  V6 09/2003
VITO (W639) / 120 CDI (OM 642.990) 204 ../150  V6 09/2007
VITO (W639) / 122 3.2 (M 112.951) 218 ../160  V6 09/2003
(W123) / 230 E (123.223) (M 102.980) 136 ../100  V4 04/1980   12/1985
(W123) / 240 D (123.123) (OM 616.912) 65 ../48  V4 02/1976   02/1979
(W123) / 240 D (123.123) (OM 616.912) 72 ../53  V4 03/1979   11/1985
(W123) / 250 (123.026) (M 123.921) 129 ../95  V6 02/1976   10/1979
(W123) / 250 (123.026) (M 123.921) 140 ../103  V6 10/1979   07/1985
(W123) / 280 E (M 110.988) 177 ../130  V6 08/1976   08/1981
(W123) / 280 E (123.033) (M 110.988, M 110.984) 185 ../136  V6 02/1976   11/1985
(W123) / 300 D (123.130) (OM 617.912) 80 ../59  V5 02/1976   07/1980
(W123) / 300 D (123.130) (OM 617.912) 88 ../65  V5 03/1979   11/1985
/
GALANT VI (EA_) / 2.0 (EA2W) (4 G 63 ) 136 ../100  V4 09/1996   09/2000
GALANT VI (EA_) / 2.0 TDI (EA6W) (4D68 SOHC) 90 ../66  V4 09/1996   10/2003
GALANT VI (EA_) / 2.4 GDI (4G64 (GDI)) 150 ../110  V4 02/1999   09/2000
GALANT VI (EA_) / 2.4 GDI (4G64 (GDI)) 144 ../106  V4 09/2000   10/2003
GALANT VI (EA_) / 2.5 V6 24V (6A13) 160 ../118  V6 09/2000   10/2003
GALANT VI (EA_) / 2.5 V6 24V (EA5W) (6A13) 163 ../120  V6 09/1996   09/2000
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) / 1.6 16V (CB4W) (4 G 92 ) 113 ../83  V4 12/1992   10/2003
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) / 1.6 16V 4WD (CD4W) (4 G 92 ) 113 ../83  V4 12/1992   10/2003
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) / 2.0 D (CB8W) (4 D 68) 68 ../50  V4 12/1992   10/2003
PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / 1.8 (4G93 ) 114 ../84  V4 11/2001
PAJERO PININ (H6_W, H7_W) / 2.0 GDI (H67W, H77W) (4G94) 129 ../95  V4 10/2000
SIGMA Station Wagon (F07W) / 3.0 (V6) (6G72 ) 170 ../125  V6 01/1993   07/1996
/
BLUEBIRD Traveller (W910) / 1.8 (L18S) 88 ../65  V4 01/1980   05/1984
BLUEBIRD Traveller (W910) / 2.0 D (LD20) 60 ../44  V4 01/1980   05/1984
PRAIRIE (M10, NM10) / 1.5 S (M10) (E15S) 75 ../55  V4 01/1984   12/1987
PRAIRIE (M10, NM10) / 1.8 SGL (M10) (CA18S) 90 ../66  V4 05/1985   10/1987
PRAIRIE (M10, NM10) / 2.0 4x4 (NM10) (CA20S) 92 ../68  V4 06/1986   09/1988
PRAIRIE PRO (M11) / 2.0 i (CA20E) 98 ../72  V4 10/1988   04/1992
PRAIRIE PRO (M11) / 2.0 i 4x4 (CA20E) 98 ../72  V4 10/1988   12/1992
PRAIRIE PRO (M11) / 2.4 i (KA24E ) 133 ../98  V4 04/1992   07/1994
PRAIRIE PRO (M11) / 2.4 i 4x4 (KA24E ) 133 ../98  V4 04/1992   07/1994
PRIMERA (P11) / 1.6 16V (GA16DE) 99 ../73  V4 09/1996   10/2000
PRIMERA (P11) / 1.6 16V (GA16DE) 90 ../66  V4 09/1996   12/2001
PRIMERA (P11) / 1.8 16V (QG18DE) 114 ../84  V4 08/1999   12/2001
PRIMERA (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 131 ../96  V4 09/1996   12/2001
PRIMERA (P11) / 2.0 16V (SR20De) 115 ../85  V4 09/1996   12/2001
PRIMERA (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 150 ../110  V4 09/1996   12/2001
PRIMERA (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 140 ../103  V4 08/1999   12/2001
PRIMERA (P11) / 2.0 TD (CD20T) 90 ../66  V4 09/1996   12/2001
PRIMERA Hatchback (P11) / 1.6 16V (GA16DE) 99 ../73  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 1.6 16V (GA16DE) 90 ../66  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 1.8 16V (QG18DE) 114 ../84  V4 08/1999   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 131 ../96  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 2.0 16V (SR20De) 115 ../85  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 150 ../110  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 2.0 16V (SR20DE ) 140 ../103  V4 08/1999   07/2002
PRIMERA Hatchback (P11) / 2.0 TD (CD20T) 90 ../66  V4 09/1996   07/2002
PRIMERA Traveller (WP11) / 1.6 16V (GA16DE) 99 ../73  V4 04/1998   12/2001
PRIMERA Traveller (WP11) / 1.8 16V (QG18DE) 114 ../84  V4 08/1999   12/2001
PRIMERA Traveller (WP11) / 2.0 16V (SR20DE ) 140 ../103  V4 08/1999   12/2001
PRIMERA Traveller (WP11) / 2.0 TD (CD20T) 90 ../66  V4 04/1998   12/2001
SUNNY I Traveller (B11) / 1.3 (E13) 60 ../44  V4 08/1982   08/1990
SUNNY I Traveller (B11) / 1.5 (E15S) 75 ../55  V4 03/1982   10/1986
SUNNY I Traveller (B11) / 1.7 D (CD17) 54 ../40  V4 03/1982   10/1986
SUNNY II Traveller (B12) / 1.6 i 12V (GA16i) 90 ../66  V4 10/1988   06/1991
SUNNY II Traveller (B12) / 1.6 i 12V 4x4 (GA16i) 90 ../66  V4 10/1988   08/1990
SUNNY II Traveller (B12) / 1.6 i 4x4 (A) (E16i) 73 ../54  V4 06/1986   05/1989
SUNNY II Traveller (B12) / 1.7 D (CD17) 54 ../40  V4 01/1986   06/1991
URVAN (E24) / 2.0 (Z20S) 90 ../66  V4 01/1992   09/1993
URVAN (E24) / 2.4 i (Z24i) 101 ../74  V4 05/1989   09/1993
URVAN (E24) / 2.5 D (TD25) 80 ../59  V4 05/1989   10/1996
URVAN (E24) / 2.0 (Z20) 87 ../64  V4 05/1987   05/1997
URVAN (E24) / 2.3 D (TD23) 69 ../51  V4 01/1988   05/1997
URVAN (E24) / 2.5 D (TD25) 80 ../59  V4 12/1988   05/1997
/
ASTRA F CLASSIC / 1.4 i (X 14 NZ) 60 ../44  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i (X 16 SZR) 75 ../55  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i 16V (X 16 XEL) 101 ../74  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.4 i (X 14 NZ) 60 ../44  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i (X 16 SZR) 75 ../55  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i 16V (X 16 XEL) 101 ../74  V4 01/1998   08/2002
ASTRA F CLASSIC / 1.4 i (X 14 NZ) 60 ../44  V4 01/1998   01/2005
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i (X 16 SZR) 75 ../55  V4 01/1998   01/2005
ASTRA F CLASSIC / 1.6 i 16V (X 16 XEL) 101 ../74  V4 01/1998   01/2005
ASTRA G (F07_) / 2.2 16V (Z 22 SE) 147 ../108  V4 09/2000   05/2005
ASTRA G (F48_, F08_) / 1.2 16V (X 12 XE) 65 ../48  V4 02/1998   09/2000
ASTRA G (F48_, F08_) / 1.6 (X 16 SZR) 75 ../55  V4 02/1998   09/2000
ASTRA G (F48_, F08_) / 1.6 16V (Z 16 XE, X 16 XEL) 101 ../74  V4 02/1998   01/2005
ASTRA G (F48_, F08_) / 1.8 16V (X 18 XE1) 116 ../85  V4 02/1998   09/2000
ASTRA G (F48_, F08_) / 2.0 16V (X 20 XEV) 136 ../100  V4 02/1998   01/2005
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.0 (10 S) 45 ../33  V4 09/1982   09/1992
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.2 i (C 12 NZ) 45 ../33  V4 09/1989   03/1993
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.2 N (E 12 GV, 12 NC) 45 ../33  V4 01/1985   10/1987
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.2 S (12 ST) 55 ../40  V4 09/1982   03/1993
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.2 S (12 S) 58 ../43  V4 09/1982   10/1987
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.3 (C 13 N, 13 NB) 60 ../44  V4 09/1985   10/1987
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.3 GL (13 S) 75 ../55  V4 09/1982   03/1993
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.3 S (13 SB) 70 ../51  V4 09/1982   10/1987
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.4 i (C 14 NZ) 60 ../44  V4 10/1989   03/1993
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.4 S (14 NV) 72 ../53  V4 09/1989   03/1993
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.5 D (15 D (4EC1)) 50 ../37  V4 10/1987   11/1992
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) / 1.5 TD (15 DT (T4EC1)) 67 ../49  V4 10/1987   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.0 (10 S) 45 ../33  V4 09/1982   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.2 (E 12 GV, 12 NC) 45 ../33  V4 09/1982   08/1990
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.2 (12 S) 60 ../44  V4 09/1982   08/1990
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.2 i (C 12 NZ) 45 ../33  V4 09/1989   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.2 N (12 NV) 52 ../38  V4 01/1990   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.2 S (12 ST) 55 ../40  V4 09/1982   02/1990
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.3 (13 NB) 60 ../44  V4 09/1985   10/1989
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.3 GL (13 S) 75 ../55  V4 09/1982   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.3 i (C 13 N) 60 ../44  V4 09/1986   09/1990
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.3 S (13 SB) 70 ../51  V4 09/1982   10/1989
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.4 i (C 14 NZ) 60 ../44  V4 01/1990   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.4 S (14 NV) 72 ../53  V4 01/1990   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.4 Si (C 14 SE) 82 ../60  V4 09/1991   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.5 D (15 D (4EC1)) 50 ../37  V4 09/1987   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.5 TD (15 DT (T4EC1)) 67 ../49  V4 03/1988   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.6 GSI (E 16 SE) 100 ../74  V4 05/1988   03/1992
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.6 GSI (C 16 NZ) 75 ../55  V4 08/1988   09/1992
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.6 GSI (C 16 SEI) 98 ../72  V4 09/1989   03/1993
CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) / 1.6 GSI KAT (C 16 SE) 101 ../74  V4 02/1992   03/1993
CORSA A / 1.0 (10 S) 45 ../33  V4 02/1986   04/1989
CORSA A / 1.2 (E 12 GV, 12 NC) 45 ../33  V4 02/1986   04/1989
CORSA A / 1.2 (12 ST) 54 ../40  V4 02/1986   04/1989
CORSA A / 1.2 (12 S) 60 ../44  V4 02/1986   07/1990
CORSA A / 1.3 (13 NB) 60 ../44  V4 02/1986   04/1989
CORSA A / 1.3 (13 SB) 69 ../51  V4 02/1986   04/1989
CORSA A / 1.5 D (15 D (4EC1)) 50 ../37  V4 06/1987   04/1989
/
106 I (1A, 1C) / 1.0 (CDY (TU9M)) 45 ../33  V4 09/1991   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.0 (CDZ (TU9M)) 50 ../37  V4 09/1991   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.1 (HDZ (TU1M)) 60 ../44  V4 09/1991   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.3 (TU2J2) 98 ../72  V4 10/1993   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.4 (KDX (TU3MC), KDY (TU3M)) 75 ../55  V4 09/1991   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.4 (KFZ (TU3J2/Z)) 94 ../69  V4 09/1991   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.4 D (K9Y (TUD3Y)) 50 ../37  V4 09/1992   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.5 D (VJY (TUD5)) 54 ../40  V4 06/1994   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.6 (NFZ (TU5JP) ) 88 ../65  V4 06/1993   04/1996
106 I (1A, 1C) / 1.6 (NFY (TU5J2)) 103 ../76  V4 01/1994   04/1996
806 (221) / 1.8 (LFW (XU7JP)) 99 ../73  V4 07/1995   08/2002
806 (221) / 1.9 TD (DHX (XUD9TE)) 90 ../66  V4 07/1995   08/2002
806 (221) / 1.9 TD (DHY (XUD9TE)) 92 ../68  V4 05/1997   08/2002
806 (221) / 2.0 (RFU (XU10J2)) 121 ../89  V4 06/1994   08/2002
806 (221) / 2.0 16V (RFV (XU10J4R)) 132 ../97  V4 05/1998   09/2000
806 (221) / 2.0 16V (RFN (EW10J4)) 136 ../100  V4 09/2000   08/2002
806 (221) / 2.0 HDI (RHZ (DW10ATED)) 109 ../80  V4 08/1999   08/2002
806 (221) / 2.0 HDI 16V (RHW (DW10ATED4)) 109 ../80  V4 08/1999   08/2002
806 (221) / 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) 147 ../108  V4 06/1994   08/2002
806 (221) / 2.1 td 12V (P8C (XUD11BTE)) 109 ../80  V4 06/1996   08/1999
PARTNER Combispace (5F) / 1.1 (HFX (TU1JP), HDZ (TU1M)) 60 ../44  V4 06/1996
PARTNER Combispace (5F) / 1.4 (TU32, KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)) 75 ../55  V4 06/1996
PARTNER Combispace (5F) / 1.6 16V (NFU (TU5JP4)) 109 ../80  V4 07/2001
PARTNER Combispace (5F) / 1.8 (LFX (XU7JB)) 90 ../66  V4 05/1997
PARTNER Combispace (5F) / 1.9 D (XUD9) 69 ../51  V4 05/1996   12/1998
PARTNER Combispace (5F) / 1.9 D (DJY (XUD9A)) 68 ../50  V4 06/1996
PARTNER Combispace (5F) / 1.9 D (WJY (DW8B), WJZ (DW8)) 69 ../51  V4 12/1998
PARTNER Combispace (5F) / 2.0 HDI (RHY (DW10TD)) 90 ../66  V4 02/2000
PARTNER (5) / 1.1 (HDZ (TU1M)) 60 ../44  V4 06/1996
PARTNER (5) / 1.4 (TU32, KFX (TU3JP)) 75 ../55  V4 06/1996
PARTNER (5) / 1.8 D (A9A (XUD7)) 58 ../43  V4 06/1996
PARTNER (5) / 1.9 D (WJY (DW8B), WJZ (DW8)) 69 ../51  V4 06/1996
PARTNER (5) / 1.9 D (DJY (XUD9A)) 69 ../51  V4 06/1996
PARTNER (5) / 2.0 HDi (RHY (DW10TD)) 90 ../66  V4 04/2000
/
911 / 2.2 T (911.08, 911.07, 911.06) 125 ../92  V6 01/1970   12/1972
911 / 2.3 E (911.62, 911.52) 165 ../121  V6 08/1971   12/1973
911 / 2.3 S (911.63, 911.53) 190 ../140  V6 08/1971   01/1976
911 / 2.7 S Carrera (911.47, 911.42, 911.98, 911.93) 175 ../129  V6 08/1973   01/1976
911 / 2.7 SC Carrera RS (911.83) 209 ../154  V6 08/1972   01/1979
911 / 3.0 SC Carrera (930.02) 200 ../147  V6 09/1975   06/1977
911 / 3.0 SC Carrera (930.03/13) 180 ../132  V6 07/1977   06/1980
911 / 3.0 Turbo (930.52) 260 ../191  V6 01/1975   12/1977
911 / 3.2 (930.25) 218 ../160  V6 08/1986   08/1989
911 / 3.2 SC Carrera (930.20) 231 ../170  V6 08/1983   08/1989
911 / 3.2 SC Carrera (930.21) 207 ../152  V6 02/1984   06/1987
911 / 3.3 SC Turbo (930.66, 930.60) 301 ../221  V6 09/1977   06/1987
911 / 3.3 Turbo (930.66) 300 ../221  V6 06/1986   08/1989
911 Targa / 2.2 S (911.02) 180 ../132  V6 09/1969   02/1972
911 Targa / 2.3 (911.53) 190 ../140  V6 09/1971   08/1973
911 Targa / 2.3 E (911.62, 911.52) 165 ../121  V6 08/1971   12/1973
911 Targa / 2.7 S (911.47, 911.42, 911.98, 911.93) 175 ../129  V6 08/1973   01/1976
911 Targa / 2.7 SC Carrera RS (911.83) 209 ../154  V6 08/1972   01/1979
911 Targa / 3.0 SC Carrera (930.02) 200 ../147  V6 09/1975   06/1977
911 Targa / 3.0 SC Carrera (930.03/13) 180 ../132  V6 07/1977   06/1980
911 Targa / 3.3 Turbo (930.66) 301 ../221  V6 09/1986   11/1990
911 / 3.1 Carrera Speedster (930.25) 218 ../160  V6 08/1986   08/1989
911 / 3.1 Carrera Speedster (930.20) 231 ../170  V6 08/1986   08/1989
911 / 3.1 SC Carrera (930.20) 231 ../170  V6 08/1983   08/1984
911 / 3.1 SC Carrera (930.21) 207 ../152  V6 10/1984   08/1989
/
14 (121_) / 1.2 (1210) (129) 57 ../42  V4 05/1976   01/1980
14 (121_) / 1.2 (1210) (129) 58 ../43  V4 01/1980   12/1983
14 (121_) / 1.4 (1212) (150) 71 ../52  V4 09/1979   06/1983
14 (121_) / 1.4 (1213) (X5J) 60 ../44  V4 12/1981   12/1983
18 (134_) / 1.4 (1340) (847 722, 847 720) 64 ../47  V4 04/1978   07/1986
18 (134_) / 1.6 (1341) (841 726, 841 725) 79 ../58  V4 04/1978   09/1982
18 (134_) / 1.6 (1341) (A2M 723, 841 717) 73 ../54  V4 04/1982   07/1986
18 (134_) / 1.6 TS (1342) (A6M 726, A6M 725) 97 ../71  V4 05/1982   07/1986
18 (134_) / 1.6 Turbo (1345) (807 727) 109 ../80  V4 10/1980   09/1982
18 (134_) / 1.6 Turbo (1345) (A5L 718, A5L 717) 125 ../92  V4 10/1982   07/1986
18 (134_) / 1.6 Turbo Inj. (A7L 752) 112 ../82  V4 09/1982   07/1986
18 (134_) / 2.0 (1343) (J6R 716) 105 ../77  V4 05/1982   07/1986
18 (134_) / 2.1 Diesel (J8S 711) 72 ../53  V4 11/1981   07/1986
18 (134_) / 2.1 Diesel (1344) (J8S 711, 852 710) 67 ../49  V4 11/1981   07/1986
18 (134_) / 2.1 TD (J8S 712) 88 ../65  V4 11/1981   07/1986
18 Variable (135_) / 1.4 (1350) (847 722, 847 720) 64 ../47  V4 05/1979   07/1986
18 Variable (135_) / 1.6 (1351) (A2M 723, 841 717) 73 ../54  V4 01/1982   07/1986
18 Variable (135_) / 1.6 4x4 (A2M 723, 841 717) 73 ../54  V4 01/1983   07/1986
18 Variable (135_) / 1.6 TS (A6M 726, A6M 725) 97 ../71  V4 05/1982   07/1986
18 Variable (135_) / 1.6 Turbo (A5L 718, A5L 717) 125 ../92  V4 10/1982   07/1986
18 Variable (135_) / 1.6 Turbo (1355) (807 727) 109 ../80  V4 09/1982   07/1986
18 Variable (135_) / 2.0 (1353) (J6R 716) 105 ../77  V4 10/1981   07/1986
18 Variable (135_) / 2.0 4x4 (J6R 716, J6R 714) 104 ../76  V4 05/1983   12/1986
18 Variable (135_) / 2.1 Diesel (J8S 711) 72 ../53  V4 05/1979   07/1986
18 Variable (135_) / 2.1 Diesel (1354) (J8S 711, 852 710) 67 ../49  V4 11/1980   07/1986
18 / 1.4 (847 722, 847 720) 64 ../47  V4 05/1979   07/1986
18 / 2.1 Diesel (J8S 711, 852 710) 67 ../49  V4 11/1981   07/1986
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.1 (C1E 700) 46 ../34  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.2 (B/C/S572) (E5F 710) 60 ../44  V4 05/1990   03/1996
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) (E7F 708 , E7F 700, E7F 750) 58 ../43  V4 05/1990   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.2 (B/C57R) (E7F 706 ) 54 ../40  V4 01/1991   01/1996
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.4 (E7J 711 , E7J 710 ) 80 ../59  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.4 (B/C57T, B/C57Y) (E7J 754 , E7J 719 , E7J 718) 79 ../58  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.7 (B/C574) (F2N 770) 92 ../68  V4 01/1991   12/1993
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.8 (F3P 710 ) 95 ../70  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.8 (B/C57C, B/C57U) (F3P 714 , F3P 710 ) 88 ../65  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.8 16V (C57D) (F7P 722) 135 ../99  V4 01/1991   03/1996
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.8 Rsi (B/C579) (F3P 712) 109 ../80  V4 01/1993   08/1995
CLIO I (B/C57_, 5/357_) / 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) (F8Q 732, F8Q 730) 64 ../47  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (S57_) / 1.1 (C1E 700) 46 ../34  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (S57_) / 1.2 (E7F 706 ) 54 ../40  V4 01/1991   09/1998
CLIO I (S57_) / 1.9 D (F8Q 732, F8Q 730) 65 ../48  V4 01/1991   09/1998
ESPACE I (J11_) / 2.0 (J/S112) (J6R 236, J6R 234) 109 ../80  V4 07/1984   12/1990
ESPACE I (J11_) / 2.0 (J/S112) (J6R 734) 101 ../74  V4 01/1988   12/1990
ESPACE I (J11_) / 2.0 i (J116) (J7R 760) 118 ../87  V4 01/1989   12/1990
ESPACE I (J11_) / 2.0 i Quadra (J116) (J7R 760) 118 ../87  V4 03/1988   12/1992
ESPACE I (J11_) / 2.1 TD (J/S115) (J8S 774, J8S 240) 88 ../65  V4 10/1984   12/1990
ESPACE I (J11_) / 2.2 (J117) (J7T 770) 108 ../79  V4 07/1986   12/1990
ESPACE I (J11_) / 2.2 Quadra (J117) (J7T 770) 108 ../79  V4 01/1988   12/1990
ESPACE II (J/S63_) / 2.0 (J636) (J7R 768) 103 ../76  V4 01/1991   10/1996
ESPACE II (J/S63_) / 2.1 RTDT Quadra (J8S 772) 88 ../65  V4 01/1991   05/1992
ESPACE II (J/S63_) / 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) (J8S 778, J8S 776, J8S 772, J8S 610) 88 ../65  V4 01/1991   10/1996
ESPACE II (J/S63_) / 2.1 TD (J63E) (J8S 612) 90 ../66  V4 11/1994   10/1996
ESPACE II (J/S63_) / 2.2 (J/S637, J63G) (J7T 776, J7T 773, J7T 772) 108 ../79  V4 01/1991   10/1996
ESPACE II (J/S63_) / 2.2 4x4 (J/S637, J63G) (J7T 773, J7T 772) 108 ../79  V4 03/1991   12/1996
ESPACE II (J/S63_) / 2.8 V6 (J638, J63J) (Z7W 717, Z7W 713, Z7W 712) 150 ../110  V6 01/1991   10/1996
RAPID (F40_, G40_) / 1.1 (F401) (C1E 750, C1E 762, C1E 792, C1E 760, C1E 754, C1E 752) 45 ../33  V4 07/1985   04/1995
RAPID (F40_, G40_) / 1.1 (F40H) (C1E 756) 45 ../33  V4 06/1987   09/1991
RAPID (F40_, G40_) / 1.2 (F406, G40A) (C3G 712, C3G 710) 55 ../40  V4 09/1991   03/1998
RAPID (F40_, G40_) / 1.4 (F402) (C1J 780, C1J 768) 58 ../43  V4 07/1985   08/1991
RAPID (F40_, G40_) / 1.4 (F407) KAT (C3J 762, C3J 760, C3J 700, C3J 702) 58 ../43  V4 08/1988   03/1998
RAPID (F40_, G40_) / 1.4 (F40D) (E7J 728 ) 79 ../58  V4 01/1994   03/1998
RAPID (F40_, G40_) / 1.4 (F40M) (C2J 784) 60 ../44  V4 03/1986   08/1991
RAPID (F40_, G40_) / 1.4 (F40U, F40V) (E7J 773, E7J 726, E7J 724, E7J 720) 75 ../55  V4 09/1991   03/1998
RAPID (F40_, G40_) / 1.6 D (F404) (F8M 760, F8M 736, F8M 730, F8M 720) 55 ../40  V4 03/1986   08/1998
RAPID (F40_, G40_) / 1.9 D (F40P, F40N, F40E) (F8Q 776, F8Q 722, F8Q 724, F8Q 774) 64 ../47  V4 09/1991   03/1998
SUPER 5 (B/C40_) / 1.0 (B/C/400) (C1C 700) 41 ../30  V4 10/1984   10/1988
SUPER 5 (B/C40_) / 1.1 (B/C/401) (C1E 754, C1E 752, C1E 750) 46 ../34  V4 10/1984   10/1988
SUPER 5 (B/C40_) / 1.1 (B/C/401, B/C40H) (C1E 760, C1E 756, C1E 752, C1E 750) 45 ../33  V4 01/1986   03/1995
SUPER 5 (B/C40_) / 1.2 (B/C40F) (C1G 722, C1G 720, C1G 702) 55 ../40  V4 01/1987   08/1990
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 (B/C/407) KAT (C3J 760, C3J 702, C3J 700) 58 ../43  V4 10/1985   12/1996
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 (B/C402) (C1J 780, C1J 768) 59 ../43  V4 10/1984   06/1988
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 (B/C403) (C2J 798, C2J 789, C2J 788, C2J 781, C2J 780, C2J 700) 71 ../52  V4 10/1984   07/1989
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 (B/C40J) (C2J 782) 67 ../49  V4 06/1987   07/1989
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 (B/C40M) (C2J 784) 60 ../44  V4 06/1987   08/1990
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 Turbo (C1J 788) 116 ../85  V4 08/1985   06/1989
SUPER 5 (B/C40_) / 1.4 Turbo (C405) (C1J 788, C1J 784, C1J 782) 120 ../88  V4 04/1985   08/1990
SUPER 5 (B/C40_) / 1.6 D (B/C/404) (F8M 730, F8M 720) 55 ../40  V4 08/1985   12/1996
SUPER 5 (B/C40_) / 1.7 (B/C408) (F3N 717, F3N 716 ) 73 ../54  V4 10/1986   03/1995
SUPER 5 (B/C40_) / 1.7 (B/C40K, B/C40G) (F2N 742, F2N 740) 87 ../64  V4 06/1987   03/1995
SUPER 5 (B/C40_) / 1.7 i (C409) (F3N 722, F3N 702) 94 ../69  V4 10/1986   08/1991
SUPER 5 (S40_) / 1.0 (S400) (C1C 700) 41 ../30  V4 10/1984   10/1988
SUPER 5 (S40_) / 1.1 (S401) (C1E 754, C1E 752, C1E 750) 46 ../34  V4 10/1984   12/1996
SUPER 5 (S40_) / 1.6 D (S404) (F8M 720) 54 ../40  V4 10/1984   12/1996
/
100 (METRO) (XP) / 111 C/L/S (11 K2A, 11 K2D) 60 ../44  V4 03/1990   12/1998
100 (METRO) (XP) / 114 D (TUD 3) 52 ../38  V4 10/1992   12/1994
100 (METRO) (XP) / 114 GSi (14 K4F) 103 ../76  V4 10/1994   10/1995
100 (METRO) (XP) / 114 GTI 16V (14 K4D, 14 K4C) 94 ../69  V4 03/1990   08/1991
100 (METRO) (XP) / 114 GTI 16V (14 K4F) 103 ../76  V4 08/1991   12/1998
100 (METRO) (XP) / 114 GTI/GT 16V KAT (14 K4D, 14 K4C) 90 ../66  V4 03/1990   12/1998
100 (METRO) (XP) / 114 S/L/GTA (14 K2D, 14 K2A) 75 ../55  V4 03/1990   12/1998
100 (METRO) (XP) / 115 D (TUD 5) 57 ../42  V4 12/1994   12/1998
100 (XP) / 114 (14 K2D, 14 K2A) 75 ../55  V4 04/1994
/
ALHAMBRA (7V8, 7V9) / 1.9 TDI (ANU, AHU, 1Z) 90 ../66  V4 04/1996
ALHAMBRA (7V8, 7V9) / 1.9 TDI (AFN) 110 ../81  V4 08/1996   06/2000
ALHAMBRA (7V8, 7V9) / 2.0 i (ATM, ADY) 115 ../85  V4 04/1996
/
FAVORIT (781) / 1.3 (781) (136B) 68 ../50  V4 01/1994   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 135 (781) (781.135) 60 ../44  V4 10/1990   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 135 (781) (781.135) 57 ../42  V4 12/1991   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 135 (781) (781.135) 58 ../43  V4 12/1991   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 135 X,LX,GLX (781) (781.135E) 54 ../40  V4 01/1990   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 135L (781) (781.135) 58 ../43  V4 05/1989   09/1994
FAVORIT (781) / 1.3 136 (781) (136 L) 61 ../45  V4 10/1990   09/1994
FAVORIT Forman (785) / 1.3 (136B) 68 ../50  V4 01/1994   06/1995
FAVORIT Forman (785) / 1.3 (135 E) (781.135E) 54 ../40  V4 09/1991   06/1995
FAVORIT Forman (785) / 1.3 (135) (781.135) 60 ../44  V4 12/1991   06/1995
FAVORIT Forman (785) / 1.3 (136) (OHC) 61 ../45  V4 08/1991   06/1995
FELICIA I (6U1) / 1.3 (AMG, 135B) 54 ../40  V4 10/1994   03/1998
FELICIA I (6U1) / 1.3 (AMH, 136B) 68 ../50  V4 10/1994   03/1998
FELICIA I (6U1) / 1.3 (AMJ, 135 L) 58 ../43  V4 10/1994   03/1998
FELICIA I (6U1) / 1.6 LX (AEE) 75 ../55  V4 08/1995   03/1998
FELICIA I (6U1) / 1.9 D (AEF) 64 ../47  V4 10/1995   03/1998
FELICIA I (6U5) / 1.3 (AMJ, 135 L) 58 ../43  V4 08/1995   03/1998
FELICIA I (6U5) / 1.3 LX (AMG, 135B) 54 ../40  V4 08/1995   03/1998
FELICIA I (6U5) / 1.3 LXI (AMH, 136B) 68 ../50  V4 08/1995   03/1998
FELICIA I (6U5) / 1.6 GLX (AEE) 75 ../55  V4 08/1995   03/1998
FELICIA I (6U5) / 1.9 D (AEF) 64 ../47  V4 10/1995   03/1998
FELICIA II (6U1) / 1.3 (AMG) 54 ../40  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U1) / 1.3 (AMH) 68 ../50  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U1) / 1.6 (AEE) 75 ../55  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U1) / 1.9 D (AEF) 64 ../47  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U5) / 1.3 (AMH) 68 ../50  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U5) / 1.6 (AEE) 75 ../55  V4 01/1998   06/2001
FELICIA II (6U5) / 1.9 D (AEF) 64 ../47  V4 01/1998   06/2001
/
JUSTY I (KAD) / 1000 (EF10) 54 ../40 11/1984   06/1989
JUSTY I (KAD) / 1000 (EF10) 50 ../37 05/1987   10/1995
JUSTY I (KAD) / 1000 4WD (KAD-A) (EF10) 54 ../40 11/1984   12/1990
JUSTY I (KAD) / 1000 4WD (KAD-A) (EF10) 50 ../37 05/1987   11/1994
JUSTY I (KAD) / 1200 (EF12) 67 ../49 05/1987   10/1995
JUSTY I (KAD) / 1200 4WD (EF12) 68 ../50 10/1986   12/1990
JUSTY I (KAD) / 1200 4WD (EF12) 75 ../55 10/1990   12/1994
JUSTY I (KAD) / 1200 4WD (KAD-A) (EF12) 67 ../49 05/1987   05/1991
MV (AS_) / 1.6 (EA71) 71 ../52 06/1978   04/1981
/
CAMRY Station Wagon (_V2_) / 1.8 (SV20_) (1S) 90 ../66  V4 11/1986   08/1988
CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 GLi 16V (SV21_) (3S-FE) 121 ../89  V4 11/1986   05/1991
CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 Turbo-D (CV20_) (2C-T) 84 ../62  V4 11/1986   05/1991
CAMRY Station Wagon (_V2_) / 2.0 Turbo-D (CV20_) (2C-T) 86 ../63  V4 11/1988   05/1991
COROLLA Compact (_E11_) / 2.0 D (CE110_) (2C-E) 72 ../53  V4 04/1997   02/2000
COROLLA Liftback (_E10_) / 1.3 12V (EE100_) (2E) 72 ../53  V4 07/1992   05/1995
COROLLA Liftback (_E10_) / 1.3 XLI (EE101_) (4E-FE) 88 ../65  V4 07/1992   04/1997
COROLLA Liftback (_E10_) / 1.6 GLI (AE101_) (4A-FE) 114 ../84  V4 07/1992   04/1997
COROLLA Liftback (_E10_) / 1.8 GT (AE102_) (7A-FE) 117 ../86  V4 11/1992   05/1995
COROLLA Liftback (_E10_) / 2.0 D (CE100_) (2C) 72 ../53  V4 07/1992   04/1997
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.4 (EE111_) (4E-FE) 86 ../63  V4 04/1997   02/2000
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.4 (ZZE111_) (4ZZ-FE) 97 ../71  V4 02/2000   01/2002
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.6 (AE111_) (4A-FE) 110 ../81  V4 04/1997   02/2000
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.6 (ZZE112_) (3ZZ-FE) 110 ../81  V4 02/2000   01/2002
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.6 Aut. (AE111_) (4A-FE) 107 ../79  V4 04/1997   02/2000
COROLLA Liftback (_E11_) / 1.9 D (WZE110_) (1WZ) 69 ../51  V4 02/2000   01/2002
COROLLA Liftback (_E11_) / 2.0 D (CE110) (2C-E) 72 ../53  V4 04/1997   02/2000
COROLLA Liftback (_E11_) / 2.0 D-4D (1CD-FTV) 90 ../66  V4 09/2000   01/2002
COROLLA Wagon (_E10_) / 1.3 12V (EE100_) (2E) 72 ../53  V4 07/1992   05/1995
COROLLA Wagon (_E10_) / 1.3 XLI (EE101_) (4E-FE) 75 ../55  V4 09/1995   04/1997
COROLLA Wagon (_E10_) / 1.3 XLI 16V (EE101_) (4E-FE) 88 ../65  V4 07/1992   09/1995
COROLLA Wagon (_E10_) / 1.6 Si (AE101_) (4A-FE) 114 ../84  V4 07/1992   04/1997
COROLLA Wagon (_E10_) / 1.8 16V 4WD (AE103_) (7A-FE) 110 ../81  V4 09/1995   04/1997
COROLLA Wagon (_E10_) / 2.0 D (CE100_) (2C) 72 ../53  V4 07/1992   04/1997
MODELL F (_R2_, 31) / 1.8 De Luxe (YR20) (2Y-C, 2Y) 79 ../58  V4 11/1982   08/1984
MODELL F (_R2_, 31) / 2.0 Super (YR21) (3Y, 3Y-C) 88 ../65  V4 08/1984   08/1988
PREVIA (TCR1_, 2_) / 2.4 (2TZ-FE) 132 ../97  V4 05/1990   08/2000
PREVIA (TCR1_, 2_) / 2.4 4WD (2TZ-FE) 132 ../97  V4 05/1990   08/2000
/
COMBO / 1.2 (X 12 SZ, C 12 NZ) 45 ../33  V4 07/1994   10/2001
COMBO / 1.4 (C 14 NZ) 60 ../44  V4 07/1994   10/2001
COMBO / 1.4 (C 14 SE) 82 ../60  V4 07/1994   10/2001
COMBO / 1.7 D (X 17 D (4EE1), 17 D (4EE1)) 60 ../44  V4 07/1994   10/2001
CORSA / 1.0 i 12V (X 10 XE) 54 ../40  V3 11/1996   09/2000
CORSA / 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ) 45 ../33  V4 03/1993   09/2000
CORSA / 1.2 i 16V (X 12 XE) 65 ../48  V4 03/1998   09/2000
CORSA / 1.4 i (X 14 SZ, C 14 NZ) 60 ../44  V4 03/1993   09/2000
CORSA / 1.4 i 16V (X 14 XE) 90 ../66  V4 09/1994   09/2000
CORSA / 1.4 i S (C 14 SE) 82 ../60  V4 03/1993   09/2000
CORSA / 1.5 D (15 D) 50 ../37  V4 03/1993   09/2000
CORSA / 1.5 TD (X 15 DT (T4EC1), 15 DT (T4EC1)) 67 ../49  V4 03/1993   10/1996
CORSA / 1.6 GSI 16V (C 16 XE) 109 ../80  V4 03/1993   09/2000
CORSA / 1.6 i 16V (X 16 XE) 106 ../78  V4 09/1994   09/2000
CORSA / 1.7 D (X 17 D (4EE1), 17 D (4EE1)) 60 ../44  V4 02/1996   09/2000
CORSA / 1.4 i 16V (X 14 XE) 90 ../66  V4 01/1998
CORSAVAN / 1.4 i (C 14 NZ) 60 ../44  V4 01/1994   09/2000
SINTRA / 2.2 DTI (X 22 DTH) 116 ../85  V4 07/1997   04/1999
SINTRA / 2.2 i 16 V (X 22 XE) 141 ../104  V4 11/1996   04/1999
SINTRA / 3.0 i 24V (X 30 XE) 201 ../148  V6 11/1996   04/1999
/
V40 (VW) / 1.6 (B 4164 S) 105 ../77  V4 12/1995   08/1999
V40 (VW) / 1.6 (B 4164 S2) 109 ../80  V4 03/1999   06/2004
V40 (VW) / 1.8 (B 4184 S3, B 4184 S) 115 ../85  V4 07/1995   08/1999
V40 (VW) / 1.8 (B 4184 S9, B 4184 S2) 122 ../90  V4 03/1999   06/2004
V40 (VW) / 1.8 i (B 4184 SM) 125 ../92  V4 03/1998   06/2004
V40 (VW) / 1.8 i (B 4184 SJ) 122 ../90  V4 06/2001   06/2004
V40 (VW) / 1.9 DI (D 4192 T2) 95 ../70  V4 03/1999   07/2000
V40 (VW) / 1.9 DI (D 4192 T4) 102 ../75  V4 07/2000   06/2004
V40 (VW) / 1.9 DI (D 4192 T3) 115 ../85  V4 07/2000   06/2004
V40 (VW) / 1.9 T4 (B 4194 T) 200 ../147  V4 05/1997   07/2000
V40 (VW) / 1.9 TD (D 4192 T) 90 ../66  V4 07/1995   08/1999
V40 (VW) / 2.0 (B 4204 S) 136 ../100  V4 07/1995   06/2004
V40 (VW) / 2.0 (B 4204 S) 140 ../103  V4 07/1995   08/1999
V40 (VW) / 2.0 T (B 4204 T) 160 ../118  V4 10/1997   07/2000
V40 (VW) / 2.0 T (B 4204 T2) 165 ../121  V4 07/1999   06/2001
V40 (VW) / 2.0 T (B 4204 T3) 163 ../120  V4 06/2001   06/2004
V40 (VW) / 2.0 T4 (B 4204 T5) 200 ../147  V4 07/2000   06/2004
V70 II (P80_) / 2.0 T (B 5204 T5) 180 ../132  V5 07/2001
V70 II (P80_) / 2.3 T5 (B 5234 T4, B 5234 T3) 250 ../184  V5 03/2000
V70 II (P80_) / 2.4 (B 5244 S2) 140 ../103  V5 03/2000
V70 II (P80_) / 2.4 (B 5244 S) 170 ../125  V5 03/2000
V70 II (P80_) / 2.4 Bifuel (B 5244 SG) 140 ../103  V5 09/2001
V70 II (P80_) / 2.4 D (D 5244 T2) 131 ../96  V5 12/2001
V70 II (P80_) / 2.4 D5 (D 5244 T) 163 ../120  V5 08/2001
V70 II (P80_) / 2.4 D5 (D 5244 T4) 185 ../136  V5 12/2005
V70 II (P80_) / 2.4 D5 AWD (D 5244 T2) 163 ../120  V5 03/2003
V70 II (P80_) / 2.4 D5 AWD (D 5244 T4) 185 ../136  V5 12/2005
V70 II (P80_) / 2.4 T (B 5244 T3) 200 ../147  V5 03/2000
V70 II (P80_) / 2.4 T AWD (B 5244 T3) 200 ../147  V5 09/2001
V70 II (P80_) / 2.4 T5 (B 5244 T5) 260 ../191  V5 04/2004
V70 II (P80_) / 2.5 R Sport (B 5254 T4) 300 ../221  V5 12/2002
V70 II (P80_) / 2.5 T (B 5254 T2) 209 ../154  V5 04/2004
V70 II (P80_) / 2.5 T AWD (B 5254 T2) 209 ../154  V5 09/2002
V70 II (P80_) / 2.5 TDI (D 5252 T) 140 ../103  V5 03/2000
V70 II (P80_) / R 2,5 T AWD (B 5254 T4) 300 ../221  V5 03/2003
XC70 CROSS COUNTRY / 2.4 D5 AWD (D 5244 T4) 185 ../136  V5 12/2005
XC70 CROSS COUNTRY / 2.4 D5 XC AWD (D 5244 T) 163 ../120  V5 09/2002
XC70 CROSS COUNTRY / 2.4 T XC AWD (B 5244 T3) 200 ../147  V5 03/2000   09/2002
XC70 CROSS COUNTRY / 2.5 T XC AWD (B 5254 T2) 209 ../154  V5 09/2002
/
GOLF I (17) / 1.1 (GG, FA) 50 ../37  V4 04/1974   07/1983
GOLF I (17) / 1.3 (GF) 60 ../44  V4 08/1979   07/1983
GOLF I (17) / 1.3 (GS) 58 ../43  V4 08/1982   12/1983
GOLF I (17) / 1.5 (FH) 70 ../51  V4 04/1974   12/1975
GOLF I (17) / 1.5 (JB) 70 ../51  V4 08/1977   07/1983
GOLF I (17) / 1.5 D (CK) 50 ../37  V4 08/1976   07/1980
GOLF I (17) / 1.6 (EM, FN, FP) 75 ../55  V4 08/1975   02/1984
GOLF I (17) / 1.6 (FT) 70 ../51  V4 08/1975   07/1977
GOLF I (17) / 1.6 D (JK, CR) 54 ../40  V4 08/1980   07/1983
GOLF I (17) / 1.6 GTI (EG) 110 ../81  V4 08/1976   07/1982
GOLF I (17) / 1.6 TD (CY) 70 ../51  V4 03/1982   07/1983
GOLF I (17) / 1.8 GTI (JJ, DX) 112 ../82  V4 08/1982   12/1983
GOLF II (19E, 1G1) / 1.0 (GN) 45 ../33  V4 11/1983   08/1985
GOLF II (19E, 1G1) / 1.0 (HZ) 50 ../37  V4 08/1985   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.3 (MH, HK) 55 ../40  V4 08/1983   06/1987
GOLF II (19E, 1G1) / 1.3 (GT ) 60 ../44  V4 08/1983   10/1986
GOLF II (19E, 1G1) / 1.3 (NU ) 50 ../37  V4 08/1985   12/1987
GOLF II (19E, 1G1) / 1.3 KAT (2G, NZ, MH) 55 ../40  V4 06/1986   12/1992
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 (ABN, HM, EZ ) 75 ../55  V4 08/1983   07/1992
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 (RF ) 72 ../53  V4 02/1986   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 (PN) 70 ../51  V4 10/1986   12/1992
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 D (ME, ME, JP) 54 ../40  V4 08/1983   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 TD (MF, MF, JR) 70 ../51  V4 08/1983   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 TD (SB, RA) 80 ../59  V4 04/1989   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.6 TD (1V) 60 ../44  V4 08/1989   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 (HV, GU, GX) 90 ../66  V4 08/1984   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 (RH) 84 ../62  V4 08/1986   01/1990
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 Syncro (GU, GX) 90 ../66  V4 02/1986   07/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 Syncro (1P) 98 ../72  V4 08/1988   07/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI (DX, GZ, PB, EV) 112 ../82  V4 08/1983   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI (HT) 105 ../77  V4 01/1985   07/1985
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI (RD) 107 ../79  V4 08/1985   10/1987
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI 16V (PL) 129 ../95  V4 02/1986   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI 16V (KR) 139 ../102  V4 02/1986   06/1990
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI G60 (PG) 160 ../118  V4 04/1990   07/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 GTI KAT (PF) 107 ../79  V4 01/1987   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 i KAT (GX, RP) 90 ../66  V4 08/1987   10/1991
GOLF II (19E, 1G1) / 1.8 i Syncro KAT (RP) 90 ../66  V4 08/1987   10/1991
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.6 (EZ , 1F) 72 ../53  V4 04/1988   09/1991
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.6 (EZ ) 75 ../55  V4 04/1988   12/1988
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.6 (AFT, AEK) 101 ../74  V4 07/1994   12/1995
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.6 TD (SB, RA) 80 ../59  V4 08/1988   09/1993
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.8 (ABS, ADZ, RP) 90 ../66  V4 02/1988   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.8 (PF) 107 ../79  V4 04/1988   07/1990
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.8 (PB) 112 ../82  V4 04/1988   07/1992
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.8 (AAM) 75 ../55  V4 08/1990   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.8 16V (KR) 136 ../100  V4 04/1988   12/1989
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.9 D (1Y) 68 ../50  V4 05/1989   10/1993
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.9 TD (AAZ) 75 ../55  V4 03/1991   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.9 TDI (AHU, 1Z) 90 ../66  V4 10/1993   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 1.9 TDI (AFN) 110 ../81  V4 03/1996   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 2.0 (AGG, ADY, 2E) 115 ../85  V4 02/1990   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 2.0 (AEP) 107 ../79  V4 03/1995   08/1996
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 2.0 16V (9A) 136 ../100  V4 08/1988   09/1993
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 2.0 16V (ABF) 150 ../110  V4 01/1994   05/1997
PASSAT Variant (3A5, 35I) / 2.8 VR6 (AAA) 174 ../128  V6 06/1991   05/1997
POLO (86) / 0.8 (HE) 34 ../25  V4 09/1975   09/1981
POLO (86) / 0.9 (HA) 40 ../29  V4 09/1975   09/1981
POLO (86) / 1.1 (HB) 50 ../37  V4 03/1975   09/1981
POLO (86) / 1.1 (HC) 60 ../44  V4 03/1975   09/1981
POLO (86) / 1.3 (HH) 60 ../44  V4 12/1976   09/1981
POLO (86C, 80) / 1.0 (GL) 40 ../29  V4 05/1982   10/1986
POLO (86C, 80) / 1.0 (HZ) 45 ../33  V4 08/1985   01/1992
POLO (86C, 80) / 1.0 KAT (ACM, AAU, AAK) 45 ../33  V4 08/1989   09/1994
POLO (86C, 80) / 1.1 (HB) 50 ../37  V4 10/1981   07/1983
POLO (86C, 80) / 1.3 (HH) 60 ../44  V4 10/1981   07/1983
POLO (86C, 80) / 1.3 (GK) 75 ../55  V4 09/1982   09/1989
POLO (86C, 80) / 1.3 (MH, HK) 55 ../40  V4 08/1983   06/1987
POLO (86C, 80) / 1.3 (3F) 78 ../57  V4 03/1991   09/1994
POLO (86C, 80) / 1.3 KAT (NZ, MH, AAV, 2G) 55 ../40  V4 07/1987   08/1994
POLO (86C, 80) / 1.3 KAT (3F) 75 ../55  V4 10/1989   09/1994
POLO (86C, 80) / 1.3 D (MN) 45 ../33  V4 08/1986   08/1990
POLO (86C, 80) / 1.3 G40 (PY) 115 ../85  V4 01/1987   08/1990
POLO (86C, 80) / 1.3 G40 (PY) 113 ../83  V4 08/1990   09/1994
POLO (86C, 80) / 1.4 D (1W) 48 ../35  V4 08/1990   09/1994
SCIROCCO (53) / 1.1 (FA) 50 ../37  V4 04/1974   07/1979
SCIROCCO (53) / 1.3 (GF) 60 ../44  V4 08/1979   07/1980
SCIROCCO (53) / 1.5 (FH) 70 ../51  V4 02/1974   12/1975
SCIROCCO (53) / 1.5 (JB) 70 ../51  V4 08/1977   07/1980
SCIROCCO (53) / 1.6 (FN, FP) 75 ../55  V4 08/1975   07/1979
SCIROCCO (53) / 1.6 (FR) 85 ../63  V4 08/1975   07/1980
SCIROCCO (53) / 1.6 (FT) 70 ../51  V4 08/1975   07/1977
SCIROCCO (53) / 1.6 (EG) 110 ../81  V4 06/1976   07/1980
SCIROCCO (53B) / 1.3 (GF) 60 ../44  V4 08/1980   12/1983
SCIROCCO (53B) / 1.5 (JB) 70 ../51  V4 08/1980   12/1983
SCIROCCO (53B) / 1.6 (FR) 85 ../63  V4 08/1980   04/1984
SCIROCCO (53B) / 1.6 (EG) 110 ../81  V4 08/1980   07/1982
SCIROCCO (53B) / 1.6 (EW) 75 ../55  V4 01/1983   12/1989
SCIROCCO (53B) / 1.6 (EWA) 70 ../51  V4 08/1983   07/1984
SCIROCCO (53B) / 1.6 (RE) 72 ../53  V4 04/1986   07/1990
SCIROCCO (53B) / 1.8 (DX, JJ, PB, EV) 112 ../82  V4 08/1982   12/1989
SCIROCCO (53B) / 1.8 (EX) 90 ../66  V4 08/1983   07/1992
SCIROCCO (53B) / 1.8 (JH) 95 ../70  V4 11/1985   07/1992
SCIROCCO (53B) / 1.8 16V (KR) 139 ../102  V4 10/1985   07/1989
SCIROCCO (53B) / 1.8 16V (PL) 129 ../95  V4 03/1986   07/1992
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 1.8 T 20V (AWC, AJH) 150 ../110  V4 09/1997
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 1.9 TDI (1Z, ANU, AHU) 90 ../66  V4 09/1995
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 1.9 TDI (AVG, AFN) 110 ../81  V4 09/1996   04/2000
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 2.0 (ATM, ADY) 115 ../85  V4 09/1995
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 2.8 VR6 (AMY, AAA) 174 ../128  V6 09/1995   04/2000
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) / 2.8 VR6 Syncro (AMY, AAA) 174 ../128  V6 11/1996   04/2000
TRANSPORTER III c / / 1.6 D (CS) 50 ../37  V4 01/1981   07/1987
TRANSPORTER III c / / 1.6 TD (JX) 70 ../51  V4 10/1984   07/1992
TRANSPORTER III c / / 1.6 TD Syncro (JX) 69 ../51  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III c / / 1.7 D (KY) 57 ../42  V4 07/1989   07/1992
TRANSPORTER III c / / 1.9 (DG) 78 ../57  V4 08/1982   07/1992
TRANSPORTER III c / / 1.9 (DH) 83 ../61  V4 10/1984   02/1989
TRANSPORTER III c / / 1.9 Syncro (DG) 78 ../57  V4 12/1984   07/1992
TRANSPORTER III c / / 2.0 (CU) 69 ../51  V4 05/1979   04/1986
TRANSPORTER III c / / 2.1 (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III c / / 2.1 (DJ) 112 ../82  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III c / / 2.1 Syncro (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III c / / 2.1 Syncro (DJ) 112 ../82  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III c / / 2.1 i (SS) 92 ../68  V4 07/1989   07/1992
TRANSPORTER III / 1.6 (CT) 50 ../37  V4 05/1979   12/1982
TRANSPORTER III / 1.6 D (CS) 50 ../37  V4 01/1981   07/1987
TRANSPORTER III / 1.6 TD (JX) 70 ../51  V4 08/1984   07/1992
TRANSPORTER III / 1.6 TD Syncro (JX) 70 ../51  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 1.7 D (KY) 57 ../42  V4 10/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (DF) 60 ../44  V4 08/1982   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (DG) 78 ../57  V4 08/1982   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (DH) 83 ../61  V4 01/1983   07/1985
TRANSPORTER III / 1.9 (GW) 90 ../66  V4 08/1983   07/1985
TRANSPORTER III / 1.9 Syncro (DG) 78 ../57  V4 02/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.0 (CV, CU) 70 ../51  V4 05/1979   12/1982
TRANSPORTER III / 2.1 (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 (DJ) 112 ../82  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 (SR) 87 ../64  V4 10/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 KAT (MV) 95 ../70  V4 06/1989   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 Syncro (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 Syncro (DJ) 112 ../82  V4 01/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 Syncro (SR) 87 ../64  V4 10/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 i (SS) 92 ../68  V4 07/1989   07/1992
TRANSPORTER III / 1.6 (CT) 50 ../37  V4 05/1979   12/1982
TRANSPORTER III / 1.6 D (CS) 50 ../37  V4 01/1981   07/1987
TRANSPORTER III / 1.6 TD (JX) 69 ../51  V4 10/1984   07/1992
TRANSPORTER III / 1.6 TD Syncro (JX) 69 ../51  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 1.7 D (KY) 57 ../42  V4 07/1989   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (DF) 60 ../44  V4 10/1982   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (DG) 78 ../57  V4 10/1982   07/1992
TRANSPORTER III / 1.9 (GW) 90 ../66  V4 08/1983   02/1989
TRANSPORTER III / 1.9 (DH) 83 ../61  V4 10/1984   02/1989
TRANSPORTER III / 1.9 Syncro (DG) 78 ../57  V4 11/1984   07/1992
TRANSPORTER III / 2.0 (CU) 69 ../51  V4 05/1979   04/1986
TRANSPORTER III / 2.1 (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 (DJ) 112 ../82  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 Syncro (MV) 95 ../70  V4 08/1985   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 Syncro (DJ) 112 ../82  V4 03/1986   07/1992
TRANSPORTER III / 2.1 i (SS) 92 ../68  V4 07/1989   07/1992
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 1.8 (PD) 67 ../49  V4 12/1990   07/1992
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 1.9 D (1X) 61 ../45  V4 07/1990   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 1.9 TD (ABL) 68 ../50  V4 10/1992   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.0 (AAC) 84 ../62  V4 07/1990   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.4 D (AAB) 78 ../57  V5 09/1990   04/1998
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.4 D Syncro (AAB) 78 ../57  V5 10/1992   09/1998
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 11/1990   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 08/1996   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 Syncro (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 10/1992   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 Syncro (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 08/1996   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 TDI (AYC, AUF, ACV) 102 ../75  V5 09/1995   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 TDI (AYY, AJT) 88 ../65  V5 05/1998   04/2003
TRANSPORTER IV c / (70XD) / 2.5 TDI Syncro (AXL, ACV) 102 ../75  V5 05/1998   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 1.8 (PD) 67 ../49  V4 12/1990   07/1992
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 1.9 D (1X) 60 ../44  V4 09/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 1.9 TD (ABL) 68 ../50  V4 10/1992   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.0 (AAC) 84 ../62  V4 09/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.4 D (AAB) 78 ../57  V5 09/1990   04/1998
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.4 D Syncro (AAB) 78 ../57  V5 10/1992   09/1998
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 11/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 08/1996   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 Syncro (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 11/1992   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 Syncro (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 07/1996   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 TDI (AXL, AYC, AUF, ACV) 102 ../75  V5 09/1995   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.5 TDI Syncro (AXL, ACV) 102 ../75  V5 01/1996   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.8 V6 (AMV) 204 ../150  V6 04/2000   04/2003
TRANSPORTER IV (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / 2.8 VR 6 (AES) 140 ../103  V6 11/1995   04/2000
TRANSPORTER IV (70XA) / 1.9 D (1X) 61 ../45  V4 07/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 1.9 TD (ABL) 68 ../50  V4 10/1992   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.0 (AAC) 84 ../62  V4 07/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.4 D (AAB) 78 ../57  V5 07/1990   04/1998
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.4 D Syncro (AAB) 78 ../57  V5 10/1992   09/1998
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 11/1990   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 08/1996   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 Syncro (AEU, AEN, ACU, AAF) 110 ../81  V5 10/1992   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 Syncro (APL, AVT, AET) 115 ../85  V5 08/1996   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 TDI (AYC, AUF, ACV) 102 ../75  V5 09/1995   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 TDI (AYY, AJT) 88 ../65  V5 12/1998   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 TDI (AXG) 151 ../111  V5 09/2000   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.5 TDI Syncro (AXL, ACV) 102 ../75  V5 09/1995   04/2003
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.8 VR6 (AES) 140 ../103  V6 05/1996   05/2000
TRANSPORTER IV (70XA) / 2.8 VR6 (AMV) 204 ../150  V6 06/2000   04/2003
: FLENNOR
: " ", "- ", ""

-
-
-
-
-
- VIN
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
:
:
1
  
 
0
0,00 .


 |  ?
© - - , .  Bestseller`s CORP.